Club

CLUBUL SPORTIV

AIKIDOKA

DATA INFIINTARII – 4 MAI 2002

C.S.A.AIKIDOKA din GALATI este un club non-profit.

Clubul sportiv de Aikido “AIKIDOKA” este o structura sportiva, persoana juridica de drept privat, autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ si functioneaza in baza Statutului propriu, a Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 si a Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Asociatii Clubului sportiv de Aikido “AIKIDOKA” sunt:

1. POPAZOV MIHAIL cu domiciliul in GALATI, Micro16, str. MIHAIL SADOVEANU nr. 6 ,bloc B1, ap. 64;

2. BOLDEA MIHAIL cu domiciliul in GALATI, str. Siderurgistilor, bloc SD9D, ap. 220.

3. POPAZOV MAGDALENA cu domiciliul in GALATI, Micro16, str. MIHAIL SADOVEANU nr. 8, bloc B, ap. 64.

Sediul Clubului sportiv de Aikido “AIKIDOKA” este in GALATI, str. MIHAIL SADOVEANU nr.6, Micro 16, bloc B1, ap.64 .

Calitatea de membru se dobandeste prin efectul cererii-adeziune scrise, aprobate de Consiliul director.

ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL

Art.21 Organele de conducere a Clubului sportiv de Aikido “AIKIDOKA” sunt:

a) Adunarea Generala;
b) Consiliul director;

Art.22 Organul de control al clubului este Cenzorul.

Art.23 ADUNAREA GENERALA este autoritatea suprema.

Art.24 Adunarea Generala poate fi:

a) de alegeri;
b) ordinara;
c) extraordinara.